Webbkarta VäLJ SPRåK


SeltinSeltinSeltin - ett hälsosammare salt

I Sverige konsumerar vi ca 12 gram salt om dagen. Mer än hälften av det kommer från färdiglagad mat och halvfabrikat. Eftersom saltmängden inte anges på förpackningarna är det svårt att veta hur mycket salt vi får i oss varje dag. Men du kan alltid bestämma över hur mycket extra du själv tillför din kropp.

Vår kropp behöver koksalt (natriumklorid) för den viktiga elektrolytbalansen, som gör att vi mår bra och fungerar väl. Men ur kroppens synpunkt skulle det räcka med 10% (1 g) av vårt nuvarande saltintag! Resten är överflödigt och flera studier visar att för mycket salt kan öka risken för högt blodtryck (hypertoni). Det senare är en riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Vanligt salt (natriumklorid) i för stora mängder är skadligt för hälsan, b.la. bidrar det till för högt blodtyck. Seltin är ett mineralsalt och innehåller hälften så mycket natriumklorid som vanligt salt. Resten är ersatt med de nyttiga mineralerna kalium och magnesium. Därför är Seltin nyttigare för kroppen.

Seltin innehåller 50 % natriumklorid, 40 % kaliumklorid, 10 % magnesiumsalter och jod. Seltin kan användas som valigt salt vid matlagning och kryddning. Det låga natriuminnehållet gör däremot Seltin olämpligt att använda vid gravning och saltning.